Var köper jag min solelanläggning?

Parkys Solcellsinstallationer har samarbete med flera olika partners i Västsverige som vänder sig till slutkund, där vi står för installation av de solceller som säljs. Kontakta någon av dem för att få hjälp att hitta den solcellslösning som passar dig.

Soltag

Borås

Om du som slutkund är intresserad av att skaffa solceller, kontakta säljare här.

Kungälv energi

Kungälv

Om du som slutkund är intresserad av att skaffa solceller, kontakta säljare här.

Alingsås energi

Alingsås

Om du som slutkund är intresserad av att skaffa solceller, kontakta säljare här.

Sandhult-Sandareds elhandel

Borås

Om du som slutkund är intresserad av att skaffa solceller, kontakta säljare här.

Varbergsortens Elkraft

Varberg

Om du som slutkund är intresserad av att skaffa solceller, kontakta säljare här.

Temovex Solar

Mölndal

Om du som slutkund är intresserad av att skaffa solceller, kontakta säljare här.

Elektrokyl energiteknik

Borås

Om du som slutkund är intresserad av att skaffa solceller, kontakta säljare här.